วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

TOSHIBA 25GS10

TOSHIBA 25GS10
Cpu #M37222M6-B87SP        Mem #24C04
Jungle #M52707SP
Switc #STR Z3302   +HIC1016
Vert #TA8427K
Hort #D2253FA
Audio #TA8211AH
FBT #TFB4131AD
Tuner #ENV598A9G3

อาการ เปิดเครื่องติดแล้วตัดสแตนด์บาย ไฟเลดติดแดงสลับเขียว
ตรวจเช็ค ลองลอยไอซีเวอร์ ยังเป็นอาการเดิม วัดไฟ B+รอก่อนตัดได้130กว่า
วงจรระบุไว้แค่125 แสดงว่าติด Protect B+ไฟเกิน ไล่ดูพบว่าใช้ IC Z801
#HIC1016 เป็นศูนย์กลางควบคุม เนื่องจากเครื่องรุ่นนี้เก่ามากแล้วเกรงจะหาอะไหล่ตัวนี้ไม่ได้
ได้สืบค้นข้อมูลจากกูเกิลล พบว่ามีการโมดิฟายเจ้า HIC1016 และอาการคุมไฟไม่ได้ตามลิงค์
http://arjun-service.blogspot.com/2012/01/hic1015-and-hic1016-hybrid-ic-that-is.html
ซึ่งแปลเป็นอังกฤษจากต้นฉบับมาเลย์ตามลิงค์
http://zaenalelectronic.blogspot.com/2011/04/memodifikasi-error-amplifier-untuk.html
น่าสนใจมากกรณีหาเจ้า HIC1016ไม่ได้ เป็นความบังเอิญที่เดินหาอะไหล่ได้จากร้าน ME
จึงไม่ได้ทำตามลิงค์ที่ให้ไว้

datasheet hic1015-1016
ไฟล์เมม

อีกหนึ่งเครื่องตัดสแตนด์บายมาไม่ใช่จากไฟเกิน เสียที่ไฟบีบวกต่ำและไฟเลี้ยงฮอร์ออส
มีแล้วหาย เครื่องนี้หาเจ้า HIC1016 ไม่ได้เลยได้ดัดแปลงตามลิงค์ แก้ขัดได้ครับแต่ต้องคุย
กับลูกค้าก่อน 13-10-2012

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Panasonic TC25P86B chassis MX10

Panasonic TC25P86B chassis MX10
Cpu #MN1873287TR         Mem #24LC08
Jungle #TB1251CN
Switc #STR F6656    +SE140
Vert #LA7833
Hort #D2553
Video #TDA6103G
Audio #TDA2616
SoundProc #MSP3410G
FBT #ZTFN35001A
Tuner #ENV59D99G3

อาการ ติดดับไม่แน่นอน(รวน)
ตรวจเช็ค ช่วงไม่ติดวัดแรงไฟ300 แรงไฟตก สาเหตุที่เมนสวิท

ไฟล์เมม

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Panasonic TC21P24B chassis MX5-S

Panasonic TC21P24B chassis MX5-S
Cpu #MN1873284 TM           Mem #24C08
Jungle #M52770ASP
Switc #K3190  +SE140
Vert #LA7840
Hort #D2499
Audio #AN7124
SoundProc #TDA9875A
FBT #KFT4AB233F1
Tuner #ENV59D22F1

อาการ แจ้งมาเหม็นไหม้จึงรีบปิดเครื่อง
ตรวจเช็ค พบว่าเปิดฝาหลังได้กลิ่นฉุนเหมือนเยี่ยวแมว สอบถาม
ได้ความว่าเลี้ยงไว้ต้ัง7ตัว หงาย PCB ดูปรากฏมีรอยไหม้ตรงลายวงจร
ไฟ200V กับGnd หลังขูดและล้างด้วยทินเนอร์ เปิดดูพบว่าภาพจาง
ไม่คมชัด ไล่ABLพบRตำแหน่งR503=180K 1% ยืดค่าเหมือนขาด...

ไฟล์เมม

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

SONY MHC-AV22

SONY MHC-AV22
เครื่อง Compo อาการCDไม่เ่ล่นและFMรับไม่ดี ออโตไม่ล็อคสถานี
CDเปลี่ยนสายแพหัวอ่าน ส่วนFMแก้ไขที่กระป๋องตำแหน่ง L11
บี้และคล่อม C ค่า82pf..

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

SAMSUNG CS29K40MN chassis KS7B

SAMSUNG CS29K40MN chassis KS7B
Onechip #VCT49                Mem #A51DC
                  AA97-16708A
Switc #STR W6750F   +TL431
Vert #LA78045
Hort #C5936
Video #TDA6109JF
Audio #TDA7247SA
FBT #FUH29A001F
Tuner #AA40-00025A

อาการ เปิดติดแล้วตัดสแตนด์บายทันที วัดแรงไฟด้วยมิเตอร์เข็ม
ทำให้หลงได้ ลองเปลี่ยนไอซีเวอร์ก่อนก็อาการเดิม จึงใช้มิเตอร์
ดิจิตอลวัดแรงไฟ B+ พบว่าเครื่องโพรเท็คเพราะแรงไฟเกิน130
เครื่องนี้ใช้งานที่130แต่บนปรินท์พิมพ์บอกไว้แค่120 ตรวจเช็คชุดคุมไฟ
คตท ของอาร์ปรกติ สังเกตุขา Q505-506 และ DZ805 มีคล้ายคราบเกลือ
ปลดออกขูดขาและล้างด้วยทินเนอร์ ประกอบคืนลองเครื่องใหม่ เสียงฟุบ..
และตามด้วยเสียงดนตรี แสงติดสว่าง OK ใส่ไอซีเวอร์เปลี่ยนกลับเป็นผลให้
จอสว่างขาวและเป็นสีรุ้งแสดงว่าไอซีเวอร์เสียไปด้วย....

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

SHARP 21CT300 chassis SP-51

SHARP 21CT300 chassis SP-51
CPU #IX2694CEN2       Mem #24C04
Jungle #M52340SP
Switc #D1884   +TEA2261
Vert #LA7837
Hort #D2095
Audio #AN7124
FBT #FO006KJ

อาการ เปิดติดแล้วตัดสแตนด์บาย ไฟแดงแล้วเขียวตัดกลับแดง
เช็คไฟ B+115 ปรกติ ลองเปลี่ยนไอซีเวอร์ไม่เป็นผล อาการเดิม
ลอยโปรเท็คขา38 IC1001 เพื่อดูอาการปรากฏเป็นแสงสโนว์หด
ไม่เต็มจอ ไล่เช็ควงจรทางเวอร์พบ C504 ขาหลุดหลวม...

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Samsung CS29K3MC chassis KS7A

Samsung CS29K3MC chassis KS7A
Onechip #VCT49XYE PY C7           Mem #A51DC
                  AA97-15179x
Switc #STR X6757
Vert #LA7845
Hort #J6810A
Video #TDA6109JF
Audio #TDA7297
FBT #FFA61012K
Tuner #AA40-00114A
             TECC0949FG40B(s)

อาการ เปิดติดจอมืดไม่มีเสียง
ตรวจเช็ค วัดไฟ B+ ได้ ฟลายแบคทำงาน วัดไฟ IK ได้2โวลท์-ผิดปรกติ
ลองเร่งไฟสกรีน จอมีแสงหดทางเวอร์และเว้าเข้าทั้งสองด้านแถมมีเส้นแบล้งกิ้ง
ตรวจวัดแรงไฟเลี้ยงวันชิบ แรงไฟที่ขา 87ปรกติมีแรงไฟเลี้ยง8โวลท์ ปรากฏหาย
ไล่ย้อนกลับพบ R Fuse ตำแหน่ง R834 ขาด หาใส่ใหม่ว้ดไฟรอเปิดเครื่องมีเสียง
ดนตรีสตาร์ทและควันขึ้นที่อาร์ที่เปลี่ยนใส่ ปิดเครื่องลอยขา87 วัดเทียบโอมห์กับ
กราวด์ได้ต่ำมากแสดงว่าโหลดที่ขานี้ สรุปอาการนี้เสียวันชิป อะไหล่ตัวแพง

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Philips 21PT2325/69 chassis L01.2A AB

Philips 21PT2325/69 chassis L01.2A AB
Onechip #TDA9552H/N3/3       Mem #24C16WP
Switc #P7NK80ZTP   +TEA1507P
Vert #STV9302B
Hort #BUT11APX
Audio #AN7522N
FBT #JF0501-19857
Tuner #2422 542 90122
             TEDE9-288B

อาการ ไม่ทำงาน ตรวจเช็คพบฮอร์เอาท์ช๊อต หลังเช็ค C-D Damp
และ FBT ตามขั้นตอน เปลี่ยนใส่ฮอร์ตัวใหม่เปิดเครื่อง มีเสียงดังจิ๊ด
เหมือนฮอร์ออสผิดความถี่และเครื่องตัดดับ เสียฮอร์เอาท์ไปอีกตัว
เริ่มใหม่ใส่ฮอร์เอาท์ตัวใหญ่แทน ยังคงเสียงจิ๊ดแต่ฮอร์ไม่พังแล้วตัดสแตนด์บาย
ต้องกด CH+,CH-หลายครั้งจึงเห็นภาพอาการภาพซ้อนกันหลายภาพทาวฮอร์
สาเหตุ C คัปปิ้งฮอร์ออส ตำแหน่ง2411=47/50 ค่าลดนั่นเอง
*แท่นนี้วงจรระบุ +B 95V ใช้งานจริง 120V*

ไฟล์เมม

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Diamond AM 21F

Diamond AM 21F
Cpu #LC863328B     Mem #24C08A
Jungle #LA76818A
Switc #D1710
Vert #LA7840
Hort #C5296
Audio #AN5265 X2
FBT #BSC25-Z1003A

อาการ จอสีเลอะ และจูนช่องไม่ล๊อค
แก้ไข จอเลอะเปลี่ยนดีเก๊าส์ (ถอดออกเขย่าข้างหูมีเสียงดังกรอกแกรก)
จูนเจอช่องไม่ล๊อคช่องให้ ถอด T101 #19 บี้ Cและใช้ค่า39pf คล่อม
การหาค่า C มาคล่อม
ไฟล์เมม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Diamond 21-2160

Diamond 21-2160
Cpu #M37160M8    Mem #24C08A
Jungle #M61266
Switc #D1710
Vert #LA78040
Hort #TT2190
Audio #TDA2003
FBT #BSC25-1194

อาการ เสียงไฟสูงรั่วดังรุนแรง
ตรวจเช็ค จุ๊บไฮโวลท์ไหม้รั่ว แก้ไขเปลี่ยนใหม่จากฟลายแบคที่เสีย

ไฟล์เมม

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Philips 29PT5016-69 chassis L01.1A

Philips 29PT5016-69 chassis L01.1A
Onechip #TDA9555H/N3/3/1851 Mem #24C16WP
Switc #P10NK80ZFP +TEA1507P
Vert #TDA8359J
Hort #BU4508DX
Video #TDA6107JF
Audio #AN7522N
SoundProc #TDA9853H
FBT #JF0501-9185
Tuner #2422 542 90122
TEDE9-228B

อาการ ค้างสแตนด์บาย ไฟเลดติดแดง กด CH+,CH- ไม่เป็นผล
สามารถเปิดเครื่องติดได้ด้วยรีโมทปุ่ม power อาการดังภาพ จอมืดมีแสง
เป็นเส้นสี3เส้นค่อนอยู่ด้านบน ปุ่มกด Vol+,- Ch+,-กดไม่เป็นผลกับเครื่อง

ตรวจเช็คแรงไฟ B+ได้ ไฟ CPU ได้ วัด 5-6 ขาเมม ขา5ไม่มีแรงไฟ
ได้เรื่องตามไล่หาแรงไฟนี้ ไล่ตามวงจรก็เจอ.. คอนเน็คเตอร์เสียบผิดตำแหน่ง
สลับระหว่าง 0267กับ 0239 อ้าว..เครื่องผ่านช่างมาหรือนี่..กรรม

ไฟล์เมม